Bovenbouw A

Een klas met elf stoere jongens. Vier dagen in de week is meester Edwin de leerkracht, alleen op de woensdag staat meester Paul voor de groep. Alweer mannen! Gelukkig hebben we vier dagen in de week ondersteuning van juf Jacqueline. Deze groep heeft als uitstroomperspectief VMBO of hoger.
Op onze school starten we met instructiegroepen spelling en lezen. Hierbij worden de leerlingen ingedeeld op eigen niveau en gaan dan ook daadwerkelijk naar andere klassen. De overige vakken vinden plaats in de eigen klas. Er is veel aandacht voor rekenen, woordenschat, begrijpend lezen en ook kanjertraining (sociaal-emotionele vaardigheden).
Op de dinsdag en woensdag gaan we altijd gymmen. Jongens bewegen graag, dus gymmen is favoriet. Deze lessen worden vaak verzorgd door stagiaires die voor veel afwisseling zorgen, waardoor de gymlessen nooit saai zijn. Alleen dat verliezen en winnen vinden onze jongens nog weleens lastig.
Ook het koken op de vrijdagmiddag is erg in trek. Hiermee zijn we dit jaar gestart en de kinderen zijn razend enthousiast.

 

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep