Bestuur

SBO De Vorm maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep.  Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door drie stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede  katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen en katholiek primair onderwijs met 15 scholen.

De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur.  De verschillende stichtingen blijven gehandhaafd en alle scholen en vestigingen, die ondergebracht zijn in de drie bestaande stichtingen, zijn zelfstandig/autonoom en werken samen daar waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

Algemeen directeur primair onderwijs 
Mevr. drs. J. Versluijs 
E-mail: j.versluijs@veluwseonderwijsgroep.nl 
Tel: (055) 577 97 99

Clusterdirecteur
Dhr. D. Schakelaar
E-mail: d.schakelaar@veluwseonderwijsgroep.nl
 
Tel: (055) 533 54 72

Voorzitter CvB
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl 
Tel: (055) 577 97 99

Veluwse Onderwijsgroep
Kanaal Noord 350
7
323 AM Apeldoorn

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep