Bovenbouw A

Welkom bij BBA! Een klas met 14 leerlingen: 1 meisje en 13 jongens. Vier dagen in de week is meester Edwin de leerkracht, alleen op de woensdag staat juf Karin voor de groep. Op de maandag en woensdag hebben we ondersteuning van juf Jacqueline. Deze groep heeft als uitstroomperspectief VMBO of hoger.

Zoals gebruikelijk op de Vorm starten we ook in BBA met instructiegroepen spelling en lezen. Hierbij worden de leerlingen ingedeeld op eigen niveau en gaan dan ook daadwerkelijk naar andere klassen. De overige vakken vinden plaats in de eigen klas. Er is veel aandacht voor rekenen, taal, woordenschat, begrijpend lezen en ook kanjertraining (sociaal-emotionele vaardigheden).

Dit jaar maken we bij rekenen en taal gebruik van de digitale lesmethode Snappet. De voordelen van deze methode zijn dat de vragen worden aangepast aan het niveau van de leerling en dat de leerling gelijk krijgt te zien of het antwoord goed of fout is.

Op de maandag en donderdag gaan we altijd gymmen. Deze lessen worden vaak verzorgd door stagiaires die voor veel afwisseling zorgen, waardoor de gymlessen nooit saai zijn. Alleen dat verliezen en winnen vinden onze jongens nog weleens lastig.

De woensdagmiddag staat in het teken van handvaardigheid en koken. Lekker creatief bezig zijn is bij veel kinderen in trek

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep