Bovenbouw A

Welkom bij BBA! Een klas met 16 leerlingen: 2 meisjes en 14 jongens. Vier dagen in de week is meester Edwin de leerkracht, alleen op de woensdag staat meester Jurre voor de groep. Daarnaast wordt de groep op maandag en dinsdag ondersteunt door meester Jurre en op de woensdag door juf Heleen. Deze groep heeft als uitstroomperspectief VMBO of hoger.

Zoals gebruikelijk op de Vorm starten we de dag ook in BBA met instructiegroepen spelling en lezen. Hierbij worden de leerlingen ingedeeld op eigen niveau en gaan dan ook daadwerkelijk naar andere klassen. De overige vakken vinden plaats in de eigen klas. Ook bij die vakken wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het niveau van de kinderen. Bij rekenen maken we bijvoorbeeld gebruik van Passende Perspectieven. Daarnaast is er veel aandacht voor taal, woordenschat, begrijpend lezen en ook kanjertraining (sociaal-emotionele vaardigheden). In de middag zijn we meerdere dagen bezig met wereldoriëntatie. Daarvoor gebruiken we Blink. We hebben vier thema’s per jaar. Een thema bestaat uit lessen aardrijkskunde, geschiedenis en techniek. Daarnaast doen de kinderen binnen het thema een eigen onderzoek en presenteren hun onderzoek. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld als thema “Aardse extremen” en “Ik hou van Holland”.

Ter ondersteuning van een deel van onze lessen maken we gebruik van digitale lesmethoden, met name Snappet. De voordelen hiervan zijn dat de vragen worden aangepast aan het niveau van de leerling, dat de leerling gelijk krijgt te zien of het antwoord goed of fout is en dat de leerkracht goed zicht houdt op de voortgang van de leerling.

Op de dinsdag en vrijdag staat gym op het programma. Deze lessen worden vaak verzorgd door stagiaires die voor veel afwisseling zorgen, waardoor de gymlessen nooit saai zijn.

De woensdagmiddag staat in het teken van handvaardigheid en koken. Lekker creatief bezig zijn is bij veel kinderen in trek

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep