Middenbouw A

Wij zijn groep MBA en hebben 15 kanjers van kinderen in onze groep. Op maandag en dinsdag staat juf Karin voor de groep en op woensdag donderdag en vrijdag juf Sophie. Daarnaast hebben we dinsdag en donderdag ondersteuning van juf Jacqueline.

In de ochtend hebben we een vast programma. We starten in onze eigen klas met de dagopening. Daarna gaan we in niveaugroepen uiteen voor spelling en technisch lezen. Na de eerste pauze staat dagelijks rekenen op het programma. Met rekenen werken we veelal op Snappet, wat heel handig is, omdat we hierbij zelf direct kunnen zien of we het goed doen en dus ook weten wanneer we om hulp moeten vragen.

We gymmen afwisselend 1 of 2 keer in de week. In de week dat we maar 1 keer gymmen hebben, gaan we afwisselend koken of naar de muziektoren.

Ook zijn we bezig met de kanjerlessen waar we leren om goed en gezellig met elkaar en anderen om te gaan. We gebruiken daarbij het verhaal van Max in de klas en doen gedurende de week verschillende Kanjerspelletjes.

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep