Kunst & cultuur

Cultuureducatie neemt een prominente plek in binnen ons onderwijs. We vinden het belangrijk dat uw kind het vertrouwen krijgt om zich uit te drukken.

Dit kan door middel van tekenen, textiele werkvormen en werken met klei en hout. Ook beschikken we over een eigen muzieklokaal. Door muziek te maken en met de handen te werken, leert uw kind op een andere manier uiting te geven aan gevoelens en gedachten.

Meerdere malen per jaar exposeren we de kunstwerken van uw kind in school, zodat u kunt zien wat uw kind heeft geleerd en gemaakt.

Daarnaast vinden wij het van groot belang dat onze kinderen onderdeel zijn en zich onderdeel voelen van de (steeds veranderende) maatschappij. Daarom maken wij regelmatig (culturele) uitstapjes met onze kinderen om ze kennis te laten maken met de (culturele) maatschappij.

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep