Onderwijs op maat

Bij ons op school werken we met een onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Uw kind wordt ingedeeld in een (niveau)groep die past bij de leeftijd, het leerniveau en het sociaal-emotionele niveau van uw kind.

Onze school werkt met een ontwikkelingsperspectief. Dit is een document waarin bij de start van de schoolloopbaan wordt vastgelegd waar we met uw kind naartoe willen werken, voor als hij/zij naar het voorgezet onderwijs gaat. Wij volgen de ontwikkelingen van uw kind nauwgezet. Vier maal per schooljaar bespreken we de vorderingen van uw kind tijdens groeps- en leerlingbesprekingen. Op basis hiervan wordt er besloten of uw kind extra hulp of een extra uitdaging nodig heeft. U wordt hier vanzelfsprekend altijd van op de hoogte gehouden tijdens de vele contactmomenten die wij met u als ouder/verzorger hebben.

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep