Schoolafspraken

Wij willen dat ieder kind met plezier naar school gaat. Een school moet een veilige omgeving zijn. Wij willen absoluut niet dat kinderen gepest of buitengesloten worden, maar we realiseren ons dat dit op elke school kan voorkomen. Onze manier van werken, onze aandacht voor de kinderen en voor de klas zorgen ervoor dat we snel doorhebben wanneer er iets speelt in de klas of op school. We praten er vervolgens over of we gaan over tot afspraken en acties.

Op SBO De Vorm hebben we de volgende pakkende uitspraken:

 • Schoppen, schelden en slaan: daar doen wij niet aan!
 • Spelen op het plein is fijn!

Daarnaast willen we dat iedereen zich aan de volgende afspraken houdt:

 • We behandelen elkaar met respect.
 • We bedreigen niemand.
 • We letten op ons taalgebruik.
 • Als een leerling iets moedwillig kapot- of zoekmaakt wat van iemand anders is, stellen wij de ouders aansprakelijk voor de vernieling of het zoekmaken.
 • Vuurwerk, wapens, laserpennen en rookwaar zijn op onze school niet toegestaan.
 • Mobiele telefoons blijven uit onder schooltijd. Het is verboden zonder toestemming van school de mobiele telefoon op school te gebruiken. Doet men dit toch zonder toestemming, dan zal de mobiele telefoon (tijdelijk) in beslag worden genomen.
 • Petjes e.d. laten wij bij de jas in de gang.
 • We handelen niet op school (b.v. plaatjes) tenzij dit in een gezamenlijk project past.
 • Leerlingen mogen niet weglopen van school. Problemen moet je oplossen en weglopen is geen oplossing. Weglopen wordt direct gemeld en besproken met de ouders. Bij jonge kinderen zoeken wij in de omgeving van de school, maar u mag (zeker bij oudere kinderen) geen grote zoekacties verwachten onder schooltijd. Sancties t.a.v. weglopen worden met de ouders besproken.
 • Sociale media worden op SBO De Vorm alleen gebruikt als onderwijskundige activiteit. Hierbij staat privacy hoog in het vaandel. Het is daarom niet toegestaan gebruik te maken van sociale media onder schooltijd en/of andere leerlingen te fotograferen/benoemen op sociale media zonder toestemming van deze leerling, diens ouders en de leerkracht.

Deze afspraken gelden ook tijdens het vervoer van en naar school. Dit wordt door ons met de chauffeurs gecommuniceerd.

Als een leerling zich niet aan een afspraak houdt, zal een passende sanctie volgen.

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep