Aanmelden

Voordat uw kind bij ons op school kan worden toegelaten, moet door middel van onderzoek en overleg vastgesteld worden dat uw kind daadwerkelijk aangewezen is op speciaal basisonderwijs en niet kan worden opgevangen binnen het reguliere basisonderwijs. Daarom is het nodig dat u uw kind (van 4 tot 13 jaar) eerst aanmeldt bij het Apeldoorns Multidisciplinair Overleg (MDO) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO.

Het MDO vraagt een dossier op en beoordeelt de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind. Daarna beslist de Commissie van Afgifte Toelaatbaarheidsverklaring of uw kind een plek in het speciaal basisonderwijs nodig heeft.
Zo ja, dan kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur van SBO De Vorm.

Meer informatie over de aanmeldingsprocedure en het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn: www.swvapeldoornpo.nl

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep