Identiteit

SBO De Vorm maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. De basisscholen van de Veluwse Onderwijsgroep zijn open katholieke scholen, die uitgaan van en geïnspireerd worden door de joods-christelijke traditie en de christelijk-katholieke bronnen van onze samenleving. De scholen staan nadrukkelijk open voor iedereen die onze uitgangspunten wil onderschrijven.

Er is ruimte voor andere geloofsovertuigingen en voor mensen die kennis willen maken met onze overtuiging. Concreet betekent dit dat onze scholen zorgvuldig omgaan met het geloof en met de daaruit volgende opvattingen over de waarden en normen. We maken die opvattingen zo duidelijk mogelijk binnen de dagelijkse praktijk van ons onderwijs. Identiteit is voor ons een vertrekpunt, geen eindpunt. Onze scholen besteden aandacht aan de Bijbel, zonder daar evangeliserend of diskwalificerend mee om te gaan. Uiteindelijke keuzes worden, naar onze overtuiging, gemaakt door de ouders en hun kind(eren), niet door de school. Onze school werkt met de methode Hemel en Aarde.

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep