Missie & visie

SBO De Vorm is een kleinschalige katholieke basisschool voor speciaal onderwijs in de wijk De Maten in Apeldoorn. Wij willen kinderen in Apeldoorn en omgeving eigentijds en vooruitstrevend onderwijs bieden voor een succesvolle toekomst, geïnspireerd door katholieke waarden en normen.

Visie

In het bijzonder geldt:

  • Bij ons op school is er een positieve sfeer waarin alle kinderen ruimte en veiligheid ervaren en de vrijheid krijgen die nodig is om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
  • Ieder kind heeft zijn/haar eigen kwaliteiten en talenten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich hiervan bewust worden en dat ze deze (verder) gaan ontdekken en ontwikkelen met onze hulp. Hierdoor groeien de kinderen uit tot autonome mensen in de maatschappij.
  • Kinderen horen met plezier naar school te komen. Alleen dan kom je tot leren en ontdekken. Daarom hebben wij veel aandacht voor een warm pedagogisch klimaat en een veilige (leer)omgeving.
  • Wij willen dat kinderen zich ontwikkelen in een uitdagende (leer)omgeving. ICT, culturele vorming en techniek spelen hier een belangrijke rol in.
  • Bij ons op school vinden we goed contact met ouder(s), verzorger(s) en externe instanties van groot belang. Opvoeden doen we immers samen.

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep