Onderwijsresultaten

SBO De Vorm is transparant en open over de resultaten. De resultaten van ons onderwijs worden op diverse wijzen gemeten, weergegeven en gepubliceerd.

Scholen op de kaart

Informatie en cijfers over onze school vindt u terug op scholenopdekaart.nl. Op deze website kunt onze school vergelijken met andere scholen en het landelijk gemiddelde.
Klik hier om direct naar onze pagina te gaan op scholen op de kaart.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. De Inspectie heeft het basisarrangement vastgesteld voor SBO De Vorm. Dit betekent dat de Inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

De rapportages van onze school kunt u vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs.
Het meest recente inspectierapport kunt u
hier bekijken. 

Jaarverslag 

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep