Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) legt een school ten minste eenmaal per vier jaar vast welke extra ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leerkrachten, schoolleiding en bestuur stellen samen het SOP op.

In ons SOP kunt u lezen welke extra ondersteuning wij aanbieden.

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep