Luizencontrole

Geregeld hebben wij ongenode gasten op school: luizen in de haren van de kinderen. Om te voorkomen dat een luizenexplosie plaatsvindt, zullen enkele behulpzame ouders regelmatig de kinderen controleren op luizen.

Zo kunnen wij direct de ouders van het/de desbetreffende kind/kinderen informeren, zodat zij adequaat kunnen handelen.

Wanneer

Elke woensdag na een vakantie worden de leerlingen gecontroleerd. Wij vragen u erop toe te zien dat uw kind(eren) tijdens deze controledagen zonder gel en ingevlochten haar naar school komt/komen.

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep