Verlof aanvragen

Verlof dient u van tevoren aan te vragen bij  de locatiedirecteur van de school (calamiteiten uitgezonderd).  Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de locatiedirecteur dit melden bij de leerplichtambtenaar.

In alle gevallen dient een aanvraag te worden gedaan door het formulier ‘aanvraag buitengewoon verlof’ in te vullen. Dit is op school te verkrijgen of hier te downloaden.

  • Meer informatie over het aanvragen van verlof

Klik hier voor meer informatie over de leerplicht: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep