Vervoer

Alle leerlingen reizen dagelijks heen en weer van huis naar school. Als uw zoon of dochter gebruikmaakt van het aangepaste vervoer, dan moet u dit als ouders/verzorgers jaarlijks aanvragen bij de gemeente waarin u woonachtig bent. In de gemeente Apeldoorn geldt een kilometergrens van vijf kilometer. Er wordt door de gemeenten een eigen bijdrage aan de ouders gevraagd voor het leerlingenvervoer.

Als u binnen vijf kilometer van de school woont, dan komt uw kind niet in aanmerking voor aangepast vervoer, maar moet u zelf uw zoon/dochter brengen en halen of uw kind moet zelfstandig kunnen reizen. Voor de oudere kinderen geldt dat, nadat het kind besproken is in de Commissie van Begeleiding en nadat ouders geïnformeerd zijn, een advies naar de gemeente volgt over het zelfstandig naar school komen van een kind.

Ten aanzien van de regelgeving adviseren wij u zelf contact op te nemen met de afdeling leerlingenvervoer van uw eigen woongemeente. Het is voor de chauffeurs van de bus- en taxibedrijven erg belangrijk om te weten wanneer uw kind niet meegaat (bijvoorbeeld als uw zoon of dochter ziek is). Als er vanuit de school iets is waardoor de kinderen vrij zijn, lichten wij de vervoerders in.

Bij problemen omtrent het vervoer moet u zelf contact opnemen met de gemeente. Uw gemeente is verantwoordelijk voor het vervoer. Als school willen wij wel bemiddelen bij problemen en in het belang van de kinderen onze invloed aanwenden, maar wij hebben wettelijk geen beslissingsrecht.

Het telefoonnummer van de afdeling schoolvervoer is:

  • Gemeente Apeldoorn (055) 580 21 21
  • Gemeente Epe (0578) 67 87 87
  • Gemeente Voorst (0571) 27 92 06

Lijst met namen en telefoonnummers van de vervoerders:

Taxibedrijf Plaats Telefoon
Willemsen de koning Arnhem (026) 384 02 10
Deto-Noot Ede-Arnhem (0318) 62 35 00
Taxi Centrale Ermelo (0341) 55 60 00
Van Triest Twello (0571) 27 15 78
Van den Beld Heerde (0578) 69 18 87

Halen en brengen

Klik hier voor de afspraken rondom het halen en brengen van de leerlingen.

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep