Denktank

Naast de OR en de MR hebben we op SBO De Vorm ook een denktank van ouders. De denktank denkt met ons als school mee over bepaalde thema’s. De thema’s zijn erop gericht hoe wij ons onderwijs, door de ogen van kinderen en ouders, het beste kunnen geven en ontwikkelen. Uit elke klas zijn er een aantal ouders afgevaardigd om een zo’n breed mogelijke indruk te krijgen van datgene wat leeft bij kinderen en ouders.

Het is van groot belang dat de ouders die zitting hebben in de denktank op ‘schoolniveau’ mee willen en kunnen denken en daarin de driehoek (kind-ouders-school) als basis nemen. Het belang van het kind staat voorop: ‘Samen werken aan de toekomst!’

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep