Zo blijft u op de hoogte

Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom vinden wij het belangrijk elkaar te ondersteunen en informeren. U bent na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Wij hebben een aantal formele contactmomenten in een schooljaar:

  • Kennismakingsgesprek: aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsgesprek tussen u en de leerkracht(en) waarin we de verwachtingen voor het nieuwe schooljaar bespreken. In de bovenbouw sluiten ook de leerlingen aan.
  • Tussenevaluatie: halverwege het schooljaar bespreken we de resultaten, opbrengsten en ontwikkeling van uw kind.
  • Evaluatie van het OPP (ontwikkelingsperspectief): aan het eind van het schooljaar bekijken we of uw kind nog op de gestelde ontwikkelingslijn zit of dat er aanpassingen moeten plaatsvinden.
  • Rapportbespreking, tweemaal per schooljaar krijgt u een uitnodiging voor een rapportbespreking. U kunt met de leerkracht over de vorderingen van uw kind praten. Deze avonden vinden eind januari en begin juli plaats, voorafgaand aan de dag dat uw kind het rapport meekrijgt. Wij vinden het van groot belang alle ouders te spreken!


Verder informeren wij u door:

  • Onze jaarkalender
  • Maandelijkse e-mailnieuwsbrief ‘inVorm’: op de eerste schooldag van iedere maand verschijnt onze nieuwsbrief. Wij verzenden deze digitaal naar uw e-mailadres. Heeft u geen e-mail adres aan ons doorgegeven dan ontvangt u een papieren versie.
  • Koffieochtend: samen met de ouderraad organiseren wij een koffieochtend voor ouders, waarbij een (opvoedings)thema centraal staat. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via de ouderraad.
  • Vele informele contactmomenten zoals de Kanjerviering, kerst en de exposities/tentoonstellingen.
  • Social media: u kunt ons volgen op Twitter

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep