Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Dat is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs.

Scholen hebben zorgplicht

Scholen hebben met de invoering van passend onderwijs zorgplicht gekregen. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek aan ieder kind, ook aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het gaat daarbij om zowel leerlingen die worden aangemeld als leerlingen die al op school zitten. Ouders worden hierbij nauw betrokken. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.

Extra ondersteuning

SBO De Vorm participeert in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn Primair Onderwijs. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden.

Meer informatie

Voor meer informatie over passend onderwijs verwijzen wij u graag naar onderstaande informatiefolder en website:

SBO de Vorm

Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn

telefoon:
055 5335472

e-mail:
admin@sbodevorm.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep